Koor Ap/Art kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Koor Ap/Art, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Koor Ap/Art verstrekt.
Indien je lid wordt van Koor Ap/Art, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Koor Ap/Art verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om jouw persoonsgegevens in lijn met het Privacybeleid te verwerken.